GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phổ Yên - Thái Nguyên

Email:  c0dongtien.phongpy@thainguyen.edu.vn

Điện thoại: 0913072682

Trường mầm non Đồng Tiến I được thành lập ngày 01 tháng 9 năm 2013 theo Quyết định số 6845/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên, trên cơ sở tách ra từ Trường mầm non Đồng Tiến. 

Năm học 2019-2020, trường mầm non Đồng Tiến I có 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó: 03 cán bộ quản lý, 43 giáo viên (24 giáo viên biên chế và 19 giáo viên hợp đồng thuê khoán), 16 nhân viên (Kế toán 01; Y tế 01; Bảo vệ, Vệ sinh: 02; Nhân viên nấu ăn:12). Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn là 100%, trên chuẩn là 31 đồng chí chiếm tỷ lệ 50%. Toàn trường có tổng số 21 nhóm, lớp với 614 trẻ trong đó có: 5 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi; 7 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi; 5 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi; 4 nhóm trẻ 25-36 tháng. 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường. Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 để đáp ứng được nhu cầu ra lớp của trẻ ngày càng đông thì số cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng tăng lên hằng năm cả về số lượng và chất lượng góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Về cơ sở vật chất nhà trường có Điểm trường trung tâm với tổng diện tích đất là 3000m2  nằm tại tổ dân phố Nam phường Đồng Tiến. Điểm trường lẻ với diện tích 2020m2 nằm tại tổ dân phố Thanh Xuân 2 phường Đồng Tiến. Khoảng cách giữa hai điểm trường là 1 km thuận tiện cho việc đưa đón trẻ đến trường. Trong 3 năm gần đây nhà trường đã mở rộng được quy mô trường lớp: 01 điểm trường trung tâm với diện tích là 3000m2

Trường có 21 phòng học: (Trong đó có 12 phòng kiên cố, 9 phòng bán kiên cố): Khối phòng phục vụ học tập: có phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật: 01: Khối phòng tổ chức ăn: khu vực bếp ăn: 02: Khối phòng hành chính quản trị: Văn phòng trường: 01; phòng hiệu trưởng: 01; phòng phó hiệu trưởng: 02; phòng hành chính quản trị: 01; phòng y tế: 01; phòng bảo vệ: 02; phòng dành cho nhân viên: 01; Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên: 02; khu để xe giáo viên, cán bộ, nhân viên: 02. Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 nhà trường phát triển mạnh về số nhóm lớp: 12 nhóm lớp kiên cố và các khối phòng hành chính quản trị. Môi trường học tập an toàn, xanh - sạch - đẹp, đáp ứng điều kiện cơ bản thực hiện đổi mới giáo dục.

Nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của nhà trường bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp như lương, phụ cấp theo lương được đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động. Ngoài ra, các nguồn xã hội hóa được thu, chi, quản lý theo đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành..

Ban giám hiệu Trường MN ĐTI